Survival Kilta
Koulutus
Kurssit
Yhteystiedot
Tapahtumat
Valokuvakansio
Kirjat
Linkit
Jäsensivusto

Ulkoilun turvallisuuskurssi 2014

Vuoden 2014 Ulkoilun turvallisuuskurssi järjestettiin Suomenselän vedenjakaja-alueella Kivijärvellä ja Perhossa. Alueen karuus ja sijainti kaukana isommista asutuskeskuksista on mahdollistanut lukuisten järvien säilymisen rakentamattomana. Lapin kursseihin nähden kasvilajisto on laajempaa, mutta toisaalta metsäautoteitä ei voi täysin välttää. Maaston lisäksi kurssille antoi oman leimansa ajoittain yli 30 asteeseen yltänyt helle.


Kurssin aloitus- ja lopetuspaikkana toimi Salamajärven kansallispuiston luontotupa. Paikka mahdollisti mukavan majoittumisen sekä luentojen pitämisen.


Kurssin alussa olleella teoriaosuudella oli myös käytäntöä. Kukot saivat toimia koekaniineina riistankäsittelyharjoituksessa.


Alueella suunnistaminen vaati varsinkin alussa miettimistä, mutta onneksi tauoille riitti mustikkaa.


Kurssin aikana ruokaa hankittiin muun muassa kalastamalla. Pyyntimiehiä naurattaa illan kolmannellekymmenelle yltänyt ahvensaalis.


Isohirvenjäkäläpuuro maistuu hyvin nälkäisille.


Tulenteko onnistuu myös tulusten ja tuohirullan avulla osaavissa käsissä.